"Clowns van Stichting De Clown Dichterbij spelen voor iedereen
die een kleine lift uit de dagelijkse dingen kan gebruiken!"

Opleiding

Stichting De Clown Dichterbij maakt gebruik van Dichterbij-Clowns. Een Dichterbij-Clown is zichzelf. Hij heeft zichzelf ontwikkeld tot een contactclown die zijn eigen emoties en gevoelens kent. Hij heeft geleerd om goed met emoties en gevoelens om te gaan van zowel zichzelf als van de ander. Daardoor ervaart de kwetsbare medemens hem als veilig en vertrouwd. Vanuit dat veilige contact ontstaat echt spel, in het moment, afgestemd op de situatie waarin de jonge, zieke, dementerende, gehandicapte of stervende medemens zich op dat moment bevindt. Omdat deze clown het spel in het moment laat ontstaan, in contact met de ander, voelt die ander zich volledig gezien. En daar gaat het de Dichterbij-Clown om: dat de ander zich volledig gezien voelt. En door het spel dat zodoende ontstaat, wordt de dagelijkse gang van zaken even op een prettige en feestelijke manier doorbroken. Vaak klinkt het bezoek van de clown nog lang na in de zielen van de bezochte mensen!

Een Dichterbij-Clown heeft de Basisclownopleiding bij opleidingscentrum "Speel wie je bent" gevolgd en één of meerdere gespecialiseerde vervolgopleidingen. Aan het einde van deze opleidingen ontvangt de clown een Dichterbij-ClownCertificaat, wanneer gebleken is dat zowel de contactuele vaardigheden als de clownvaardigheden voldoende ontwikkeld zijn om als contactclown zelfstandig aan de slag te gaan. Dit certificaat is een jaar lang geldig. Elk jaar geeft het opleidingscentrum een weekend voor de Dichterbij-Clowns om onderling ervaringen uit te wisselen, zich bij te scholen, adviezen te krijgen en om te laten zien hoe de creatieve, contactuele en clownvaardigheden zich in dat jaar ontwikkeld hebben. Daartoe worden stages gelopen en nabesproken. Wanneer de ontwikkelingen positief zijn bevonden, wordt het certificaat weer voor een jaar verlengd.

 

Opleidingscentrum "Speel wie je bent" van Roelant en Madeleine de Vletter staat garant voor de kwaliteit van deze clowns.